Privacy Statement

Inleiding

Kwaliteit, onbevooroordeeld en toegankelijk zijn kernwaarden van PMP Supervisor. PMP is gebouwd op de filosofie dat jouw en ons succes wordt bepaald door vertrouwelijkheid, door het werken met anonieme profielen en door wederzijds respect.

Deze kernwaarden passen we ook toe in de manier waarop we omgaan met je gegevens. In dit privacy statement lichten we dat toe, je mag ons erop aanspreken.

PMP heeft als doelstelling om organisaties die op zoek zijn (hierna te noemen: Zoeker) naar een Commissaris, Toezichthouder en/of Raad van Advieslid (hierna te noemen: CTA) zo goed mogelijk in staat te stellen om een geschikte CTA te vinden. En tegelijkertijd CTA’s de mogelijkheid te bieden om gevonden te worden door een passende Zoeker.

Pas nadat een CTA een contactverzoek van een Zoeker heeft geaccepteerd worden contactgegevens uitgewisseld en maken partijen hun naam en contactgegevens aan elkaar bekend.

Daarbuiten kan de relatie tussen een anoniem profiel en persoonsgegevens alleen worden gelegd door medewerkers van PMP, die toegang hebben tot de zogenoemde back-end van de database. Zij behandelen en beveiligen de persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, geheel in de geest van en conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt. Zie ook de weerslag hiervan in onze Algemene Voorwaarden.

Cookies

PMP gebuikt twee typen cookies, die je privacy volledig respecteren.

 1. Functionele Cookies
  Deze cookies zijn nodig om de site voor je te laten functioneren. Denk hierbij aan kunnen inloggen, kunnen zoeken, profielaanpassingen kunnen maken, etc.

 2. Privacy-vriendelijke analyse cookies
  Om de site en het gebruik ervan verder te kunnen verbeteren, wordt een privacy-vriendelijke versie van analyse cookies gebruikt.

Voor meer technische informatie zie onze cookieverklaring.

Persoonsgegevens van de CTA

Het invoeren en vastleggen van persoonsgegevens dient de volgende doelen:

 1. Het tot stand brengen en onderhouden van de relatie tussen de CTA en PMP. Hiertoe worden de login-informatie, contactgegevens en factuuradres gebruikt. Deze gegevens dienen ter identificatie voor de database, facturering en toezending van mail.

  Voor wat betreft mail onderscheiden we zogenoemde operationele mails (bijv. contactverzoeken, periodieke actualisering profiel etc.) en servicemails (zoals maandelijkse memo, uitnodigingen voor PMP-café etc.) De gebruiker kan de toezending van servicemails op elk gewenst moment eenvoudig beëindigen.

 2. Toegang bieden tot je persoonlijk profiel. De CTA beslist welke gegevens over haar/hem in het profiel worden opgenomen en anoniem gepubliceerd.

 3. De bekendmaking aan een Zoeker van de persoon achter een profiel. Dit gebeurt pas nadat de CTA een contactverzoek heeft geaccepteerd.

PMP heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat een gepubliceerd profiel niet aan een persoon (CTA) kan worden gekoppeld, tenzij de betreffende persoon een contactverzoek van een Zoeker heeft geaccepteerd en daardoor heeft ingestemd met bekendmaking van haar/zijn contactgegevens aan de betreffende Zoeker.

Persoonlijke gegevens van CTA’s worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Persoonsgegevens gerelateerd aan Zoekers

Gerelateerd aan Zoekers worden geen andere persoonsgegevens bijgehouden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening. Het gaat hierbij om de naam, mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon.

Voor wat betreft het gebruik voor mail zijn de bepalingen zoals voor persoonsgegevens voor CTA gelijkelijk van toepassing.

Beveiligingsmaatregelen

PMP doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.

Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens (CTA en Zoeker)

Via het eigen account heeft de accounteigenaar inzage in zijn/haar geregistreerde persoonsgegevens en kan hij/zij zelf op elk gewenst moment gegevens wijzigen (zoals het doorvoeren van aanpassingen in profielkenmerken of accountgegevens) en verwijderen.

Vragen, opmerkingen, klachten of vermoeden datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij ons dit direct te melden via email of telefonisch.

Neem bij vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van persoonsgegevens door PMP s.v.p. contact met ons op via info@pmpsupervisor.com of bel 085 4012 470.

Wijzigingen

PMP kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van PMP. Deze versie is opgesteld in februari 2016, en in mei 2018 in overeenstemming gebracht met de eisen van de AVG. 


Je kunt ons privacy statement ook downloaden als pdf: Privacy Statement