Auktje Reiffers, voorzitter van de RvC van Meesterwerk Zwolle, schakelde NVTZ Zoek+Vind al meerdere keren in om nieuwe RvC-leden te vinden.

‘Iedereen helpen waar ik kan’, luidt het motto van Meesterwerk. In Zwolle biedt deze zorgorganisatie hulp aan mensen die vastlopen bij het vinden van een veilige woonplek, dagbesteding, opleiding of werkplek. In zorgarrangementen worden 24-uurs (ambulante) begeleiding, leer-werktrajecten en individuele behandeling gecombineerd tot trajecten op maat. 

“De doelgroep, mensen met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis, verslavings- en/of geldproblemen, valt vaak tussen wal en schip”, vertelt Auktje Reiffers, voorzitter van de RvC. “Meesterwerk sluit niemand uit. Iedereen doet ertoe. Mooi om me voor deze doelgroep in te zetten.”

Nieuw RvC-lid via Zoek+Vind

Ruim twee jaar geleden trad de voormalige voorzitter terug. Auktje, die net aan een nieuwe periode als RvC-lid was begonnen, nam het voorzitterschap over. “We waren al op zoek naar een nieuw lid, maar doordat we te veel kenmerken zochten in een nieuwe kandidaat, waren we daar niet in geslaagd. We besloten om een nieuwe profielschets op te stellen. In overleg met Gerben van der Werf van Zoek+Vind bespraken we welke relevante kenmerken voor ons van belang waren en welke nice to have. Al gauw konden we een nieuw lid benoemen.”

Objectief kijken naar gewenste kenmerken

Halverwege 2023 moest de RvC weer op zoek naar een nieuw lid, omdat een van de leden het niet meer kon combineren met zijn nieuwe baan. Auktje: “Weer stelden we een profielschets op als RvC, samen met de bestuurder. Wederom stelden we in overleg met Gerben de gewenste kenmerken vast. Dat waren prettige gesprekken. Het is fijn om met iemand te sparren die wat meer afstand tot de organisatie heeft en objectiever naar zaken kan kijken.”

Eind 2023 hebben de aandeelhouders op voordracht van de selectiecommissie een nieuw RvC-lid benoemd. “We zijn allemaal tevreden met de keuze.”